bipKanał IBE na YouTubelinkedin grtwiter grKonto IBE na FB

AKTUALNOŚCI


 

Baner Konf IBE ico

IBE organizatorem konferencji na temat kwalifikacji w sektorze górniczym i pozagórniczym

5 października br. w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu odbędzie się konferencja „Kwalifikacje w dobie zmian w sektorze górniczym i pozagórniczym”, adresowana do przedstawicieli branży górniczej, budowlanej i motoryzacyjnej. Więcej
transwal ankieta

TRANSVAL-EU: wypełnij ankietę, wesprzyj projekt

TRANSVAL-EU to projekt międzynarodowy realizowany w kooperacji z 16 instytucjami europejskimi, który dotyczy walidacji kompetencji przekrojowych (transwersalnych). Jednym z uczestników projektu jest Instytut Badań Edukacyjnych. Więcej
P TECH ico

P-TECH: Przedstawiciele Urzędu Miasta Rzeszowa, Asseco Poland oraz Instytutu Badań Edukacyjnych będą współpracować na rzecz rozwoju kwalifikacji rzeszowskich uczniów

20 września br. w Rzeszowie podpisano porozumienie dotyczący współpracy w ramach projektu P-TECH. Dzięki umowie podpisanej przez Urząd Miasta Rzeszowa, Asseco Poland oraz Instytut Badań Edukacyjnych rzeszowscy uczniowie po pięciu latach nauki będą mieli możliwość uzyskania poszukiwanej na rynku kwalifikacji z zakresu programowania. Więcej
600x600

Konkurs dla szkół i placówek edukacyjnych. Do wygrania cenne nagrody

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza szkoły i placówki edukacyjne do udziału w konkursie, w którym do wygrania jest aż 16 kart podarunkowych o wartości 2 tys. złotych! Więcej
51814832 777146662643686 3372876433599758336 n

IBE partnerem głównym Forum Inteligentnego Rozwoju w Toruniu

Forum Inteligentnego Rozwoju to kongres naukowo-technologiczny poświęcony nowatorskim badaniom i innowacyjnym technologiom. W tym roku IBE został partnerem głównym wydarzenia. Więcej
IBM22 ico

Program P-TECH: Instytut Badań Edukacyjnych podpisał umowę z IBM Polska

Program P-TECH został zainicjowany w roku 2019 przez firmę IBM. 2 września br. podpisano porozumienie na mocy którego program będzie wspierany merytorycznie przez Instytut Badań Edukacyjnych, a do P-TECH przystąpiła jedna z krakowskich szkół.  Więcej

opiekuje sie

Interwencja badawcza: projekt wsparcia kobiet nieaktywnych zawodowo opiekujących się osobami niesamodzielnymi.

Opis projektu

Zapotrzebowanie na pracę opiekuńczą rośnie równolegle na dwóch poziomach.

Po pierwsze, coraz więcej osób wymaga opieki. Średnia długość życia rośnie, społeczeństwo się starzeje, co za chwilę będzie zauważalne jeszcze bardziej na skutek wchodzenia w fazę pokolenia wyżu powojennego (75+). Po drugie, rośnie zapotrzebowanie na wzmożoną opiekę – chodzi tu przede wszystkim o osoby dotknięte typowymi dla wieku podeszłego chorobami układu nerwowego jak np. choroba Parkinson czy Alzheimera (w przypadku tego drugiego, prognozy mówią nawet o czterokrotnym wzroście liczby osób zmagających się z chorobą do 2050 r.).

Praca opiekuńcza

Równocześnie praca w zawodach opiekuńczych to szansa na zatrudnienie dla osób, których zatrudnialność bywa ograniczona. Taką grupę stanowią m.in. kobiety w wieku późnoprodukcyjnym, z wykształceniem podstawowym lub średnim i nieraz o niewielkim doświadczeniu zawodowym. Jednocześnie to właśnie w tej grupie najwięcej jest osób deklarujących brak aktywności zawodowej ze względu na konieczność opieki nad osobą niesamodzielną. Przybliżenie kobietom z tej grupy perspektywy pracy w zawodach opiekuńczych może przyczynić się do wyzwolenia ich zawodowego potencjału na przyszłość.

Opieka nad bliskim często stanowi wyzwanie emocjonalne i kompetencyjne. To trudne i wymagające doświadczenie może jednak być też źródłem satysfakcji (wynikającej z głęboko wartościowej pracy) oraz własnego rozwoju. Przedstawiany tu projekt ma w pierwszej kolejności dostarczać merytoryczno-emocjonalnego wsparcia na „tu i teraz” – pomagać lepiej, wydajniej, ale i zdrowiej pełnić rolę opiekuna osoby bliskiej. Równocześnie jednak dzięki pewnemu sprofesjonalizowaniu sprawowanej opieki, może też otwierać perspektywę zawodową na przyszłość.

O projekcie

Projekt skierowany jest do kobiet 45+ nieaktywnych zawodowo z powodu konieczności sprawowania opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Oprócz wsparcia grupy docelowej, celem projektu jest także zbadanie, jak sprawdzają się zastosowane metody pracy. Dlatego zarówno w trakcie, jak i po 3-miesięcznym cyklu spotkań będziemy pytać uczestniczki o opinie na temat otrzymanego wsparcia i wiedzy.

W ramach projektu zostaną przetestowane pewne metody doradztwa zawodowego - obserwując spotkania grupowe i rozmawiając z prowadzącym je doradcą zawodowym dowiemy się, czy w tym podejściu należy coś zmodyfikować, aby jak najlepiej służyło osobom porządkującym swoje kompetencje.

Projekt ma charakter interwencyjno-partycypacyjny. Oznacza to z jednej strony, że czynności badawcze prowadzone są w powiązaniu z działaniami sprawczymi (dostarczanie uczestniczkom wsparcia psychospołecznego i kompetencyjnego oraz wyposażenie w pewien zasób samowiedzy). Z drugiej strony w duchu empowerment, do pewnego stopnia dajemy uczestniczkom możliwość współdecydowania o projektowym programie. Taki charakter projektu wiąże się potrzebą zachowania elastyczności w planowaniu i organizowaniu działań.

Niniejszy projekt jest realizowany w ramach szerszego projektu systemowego „Wspieranie funkcjonowania i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na rzecz wykorzystania oferowanych w nim rozwiązań do realizacji celów strategii rozwoju kraju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (Priorytet II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.13 Przejrzysty i spójny Krajowy System Kwalifikacji).

Aktualności

Jesteś kobietą w wieku 45+? Opiekujesz się bliską osobą, która jest niesamodzielna? Jeśli tak, to zapraszamy do udziału w projekcie wspierającym opiekunki osób niesamodzielnych.

Udział w projekcie będzie okazją, by skorzystasz ze szkoleń i zajęć z doradczynią zawodową, uzyskać wsparcie emocjonalne i kontakt z innymi osobami w podobnej sytuacji.

Projekt będzie odbywać się w stolicy i potrwa trzy miesiące (wrzesień-grudzień br.). Spotkania przewidziane są średnio raz w tygodniu przez 2 godziny (dokładny czas zostanie ustalony w oparciu o możliwości czasowe uczestniczek).

Udział jest bezpłatny, ponadto w razie konieczności, na czas trwania spotkań, organizatorzy mogą zapewnić wsparcie dla podopiecznych.

Zachęcamy do kontaktu i udostępniania informacji osobom, które mogą być zainteresowane!

plakat aktualny

HarmonogramRdzeniem projektu jest 3-miesięczny program cotygodniowych spotkań grupy liczącej ok. 15 uczestniczek. Na program składają się:

  • Grupa wsparcia – cykliczne spotkania prowadzone przez doświadczonych moderatorów i mające na celu wzajemne wsparcie emocjonalne oraz wymianę doświadczeń z osobami w podobnej sytuacji życiowej.

W ramach grupy wsparcia zostanie też przeprowadzony przez moderatora trening psychologiczny pogłębiający wiedzę i umiejętności związane z dbaniem o własną kondycję psychiczną opiekunów (m.in. rozpoznawanie, rozumienie i zarządzanie własnymi emocjami; techniki relaksacyjne; budowanie i umiejętność korzystania ze wsparcia społecznego).

  • Szkolenie merytoryczne poświęcone rozwijaniu i uzupełnianiu kompetencji pielęgnacyjno-opiekuńczych (m.in. pielęgnacja i obserwacja osób niesamodzielnych; psychologiczne aspekty pracy z osobą niesamodzielną; pierwsza pomoc; źródła wsparcia i dofinansowania i świadczeń; rynek pracy zawodów opiekuńczych).
  • Spotkania z doradcą zawodowym – wsparcie w identyfikowaniu i dokumentowaniu kompetencji; dostarczenie wiedzy na temat rynku pracy i zapotrzebowania na kompetencje opiekuńcze; zarys indywidualnego planu rozwoju.

Kontakt

Wszelkich informacji udziela Magdalena Diem

tel. + 48 791 533 114; pn.-pt. w godzinach 9:00-18:00

Ministerstwo Edukacji NarodowejMIiRmnisw logotyp

 

logo CKE maleore smallgus logo smallptdelogo oskkosio cie small